Türkiye Mobilya İhracat | Dış Ticaret Sınıflamaları

Dış Ticaret Sınıflamaları

Ülkelerin dış ticaret istatistiklerini ve bunların uluslararası karşılaştırmalarını sağlamak için geliştirilmiş sınıflamalar bulunmaktadır. Bu sınıflamalar:

1. SITC: Standart Uluslararası Ticaret Sınıflaması, HS kabul edilinceye kadar uluslararası dış ticaret verilerinin karşılaştırmasında ve ulusal düzeyde veri toplanmasında kullanılmaktaydı. HS den sonra önemi azalmıştır. 1950 yılında Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanmış bir uluslararası mal tasnif sistemidir

2. HS: Dünya gümrük organizasyonu tarafından geliştirilen, dış ticaret verilerinin karşılaştırılması için kullanılan uluslararası gümrük ürün sınıflamasıdır.

3. CN: Birleştirilmiş sınıflandırma, AB ülkelerinin dış ticaret verilerinin toplanması amacı ile kullanılan bir ürün sınıflamasıdır. 

4. GTİP: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, CN sınıflamasına bağlı kalınarak geliştirilen ulusal düzeyde dış ticaret ürün sınıflaması olup CN sınıflamasına 4 basamak eklenerek ulusal düzeyde 12 basamaklı GTİP ürün sınıflaması geliştirilmiştir. Bu sınıflama yaygın olarak kullanılmaktadır.

Tüm Dünyada 4, 6 12 haneli kodlardan oluşan Armonize Sistem, uluslararası ticaret istatistikleri ve ülkelerin gümrük tarifeleri için evrensel bir temel teşkil etmektedir. Resmi adı Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi (The Harmonized Commodity Description and Coding Systems) olan Armonize Sistem, uluslararası ticarete konu olan tüm mallar için kullanılan uluslararası bir ticari sınıflandırma sistemidir. Armonize Sistem’de ticarete konu tüm ürünler belirli bir mantık ve sistematik çerçevesinde sınıflandırılmaktadır. Gümrüklerde, ürünler bu kodlar üzerinden kayıt altına alınmakta, ticarete konu olan eşyalar bu kodlar üzerinden işlem görmektedir. Armonize Sistem, ürünler için evrensel bir ticaret dili, ürün kodlaması ve uluslararası ticaret için vazgeçilmez bir araçtır. Armonize Sistem kodunun, ürünlerin gümrük işlemlerindeki “kimlik numarası” olduğu da söylenebilir. GTİP ise Armonize Sistemi esas alan ve ilk altı (6) hanesi Armonize Sistem ile aynı olan Türk Tarife Cetvelindeki 12 haneli koda verilen isimdir. Dünya mobilya ticaretinde mobilya, diğer tüm ürünler gibi bu temel sınıflandırmalara göre tanımlanmaktadır. Ancak, detaylı veriler için Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi kısaca Armonize Sistem kullanılırken geniş anlamda ise Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (GTİP), toplulaştırılmış veriler için ise Uluslararası Standart Ticaret Sınıflaması (SITC Rev.3, Standart International Trade Classification) kullanılmaktadır. Mobilya, Standart Uluslararası Ticari Sınıflandırmaya (SITC) göre 821. ve 872.4. bölümlerde sınıflandırılmıştır. Mobilyanın SITC-Standart Uluslararası Ticari Sınıflandırılması, NACE ve GTİP sınıflandırmaları aşağıda verilmektedir.

SITC Kodu - Ürün Tanımı

821.1 Oturmaya mahsus mobilyalar (yatak haline getirilebilen türden olsun olmasın), bunların aksam ve parçaları

821.2 Yatak takımı eşyası ve benzeri eşya

821.3 Metalden mobilyalar (başka yerde sınıflandırılmayan)

821.5 Ahşap mobilyalar (başka yerde sınıflandırılmayan)

821.7 Diğer maddelerden mobilyalar (başka yerde sınıflandırılmayan)

872.8 821.3, 821.5 ve 821.7 grubundaki mobilyaların aksam ve parçaları

872.8 Tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyalar, bunların aksam ve parçaları

NACE sınıflandırma: NACE (General Standard of Economic Activities in the European Community, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin Genel Sınıflandırılması), Avrupa Birliği’nde 1970’ten bu yana geliştirilen çeşitli istatistikler için ekonomik faaliyet sınıflandırmasını gösteren kısaltma bir isimdir. NACE, ekonomik faaliyetlere göre (örneğin, üretim, istihdam, ulusal hesaplar) ve diğer istatistiksel alanlarda yer alan ve geniş bir alana yayılmış bulunan istatistiksel verilerin derlenmesi ve sunumu için bir çerçeve sağlar.

NACE Kodu, Ürün Tanımı

31 Mobilya imalatı

31.01 Büro ve Mağaza mobilyaları

32.02 Mutfak mobilyaları

31.03 Yatak İmalatı

31.09 Diğer mobilyaları

Uluslararası sınıflandırmaların yanı sıra mobilya, kullanıldığı yere ve malzeme özelliğine göre sınıflandırılabilir. Kullanıldığı yere göre, iç mekân veya dış mekân mobilyaları; konumlarına göre, hareketli veya sabit mobilyalar; malzeme türüne göre, ahşap mobilyalar, metal mobilyalar, plastik mobilyalar, mermer (veya taş) mobilyalar, cam mobilyalar, birden çok malzemenin bütünleşik şekilde bulunduğu mobilyalar (kompozit) olarak tanımlamak mümkündür. Mobilyaların amaca ve ihtiyaca yönelik özelliklerine göre de sınıflandırılması mümkündür. Örneğin, bireysel kullanıma yönelik mobilyalar, konut içinde bireylerin kullandıkları kişisel mobilyalardır. Toplu kullanıma yönelik mobilyalar; tüm toplumun kullanımına yönelik mobilyalar olup kendi içinde ikiye ayrılırlar. Kentsel mobilyalar; iç mekân mobilyaları (Bürolarda ve işyerlerinde kullanılan mobilyalardır), dış mekân mobilyaları (Dış mekânlarda topluma hizmet veren yerlerde bulunan mobilyalardır). Endüstriyel Mobilyalar; endüstriyel mallar üreten yerlerde imalat sanayi alanında kullanılan mobilyalardır. Ayrıca, mobilyalar görevlerine, yapılarına, amacına, tarzlarına, malzemesine ve üst yüzey işlemlerine göre şu şekilde sınıflandırılabilirler. Mobilya üniteleri yan yana, üst üste uyumlu ve bağımlı olarak geçişi sağlayarak biçimleniyorsa modüler mobilya, biçimlendiği coğrafi bölge tarzına göre İngiliz, İtalyan, İskandinav mobilya, laminasyon tekniğine göre yapılmışsa lamine mobilya, birçok amaca hizmet verecek şekilde yapılmışsa fonksiyonel mobilya, endüstri dönemi öncesi ve sonrası tarza göre üretilmişse klasik ya da modern mobilya, montaj durumuna göre demonte ya da monteli mobilya, mekânlara göre biçimlendirilmişse mutfak, salon, yatak odası mobilyaları, ofis mobilyaları vb olarak sınıflandırılabilir.

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (GTİP) esas alınarak oluşturulan mobilya ürün tanımları aşağıda verilmektedir.

GTİP Kodu – Ürün Tanımı

9401 Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam ve parçaları

940110 Hava taşıtlarında kullanılan türde oturmaya mahsus mobilyalar

940120 Motorlu taşıtlarda kullanılan oturmaya mahsus mobilyalar

940130 Yüksekliği ayarlanabilen döner koltuk-sandalyeler

940140 Yatak haline getirilebilen oturma mobilyası (kamp ve bahçe için hariç)

940151 Hint kamışı/bambudan oturmaya mahsus mobilyalar

940159 Rotan kamışı, sepetçi söğüdü vb. maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar

940161 Ahşap iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar

940169 Ahşap iskeletli içi doldurulmamış oturmaya mahsus diğer mobilyalar

940171 Metal iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar

940179 Metal iskeletli içi doldurulmamış oturmaya mahsus diğer mobilyalar

940180 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar

940190 Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam ve parçalar

9402 Tıp, cerrahi, diş hekimliği ve veterinerlikte kullanılan mobilyalar, aksam ve parçaları

940210 Dişçi/berber koltukları vb. koltuklar ve aksam, parçaları

940290 Tıp, cerrahi, dişçilikte kullanılan mobilya, masa, karyola vb. aksam/parçalar

9403 Diğer mobilyalar, bunların aksam ve parçaları

940310 Yazıhanelerde kullanılan türde metal mobilyalar

940320 Diğer metal mobilyalar

940330 Yazıhanelerde kullanılan türde ağaç mobilyalar

940340 Mutfaklarda kullanılan türde ahşap mobilyalar

940360 Diğer ahşap mobilyalar

940370 Plastik maddelerden diğer mobilyalar

940381 Hint kamışı/bambudan diğer mobilyalar

940389 Diğer maddelerden diğer mobilyalar

940390 Diğer mobilyalara ait aksam, parçalar

9404 Somyalar, yatak takımı eşyası ve benzeri eşya

940410 Somyalar

940421 Gözenekli kauçuk/plastikten yataklar

940429 Diğer maddelerden yataklar

Sepetinizde ürün bulunmamaktadır